CallnTalk 로고

원어민과 함께 전화/화상영어. 영어회화 스피킹 UP
CallnTalk 바로가기
  • 공지사항
  • Home > 커뮤니티 > 공지사항    
No 제 목 글쓴이 작성일 조회수
 
236    [공지] 6월1일 및 6월6일 현충일 정상 수업     cks1588   2022-05-25   14220
 
 
235    [공지] 5월5일 정상수업 공지     cks1588   2022-04-29   18428
 
 
234    [공지] 4/15(금) 부활절 수업 휴강     admin   2022-04-11   19740
 
 
233    [공지] 알림톡 서비스 중단안내     admin   2022-03-21   20542
 
 
232    [공지] 3/9 대통령선거일 정상수업     admin   2022-03-04   20643
 
 
231    [공지] 3/1일 정상수업안내     admin   2022-02-22   7298
 
 
230    [공지] 설연휴 1/31(월),2/1(화) 휴강공지     admin   2022-01-24   3307
 
 
229    [공지] 11월1일 전체휴강안내     admin   2021-10-26   2345
 
 
228    [공지] 10/4,11일 대체공휴일 정상수업     admin   2021-09-30   1325
 
 
227    [공지] 이번 추석연휴에는 휴강해요!     admin   2021-09-09   1199
 
 
226    [공지] 8월16일(월) 대체공휴일 정상수업     admin   2021-08-11   1237
 
 
225    [공지] 5/5일,5/19일 정상수업 공지     admin   2021-04-30   1855
 
 
224    [공지] 4/2일 부활절 수업 휴강     admin   2021-03-29   2017
 
 
223    [공지] 3.1절 정상수업안내     admin   2021-02-25   1731
 
 
222    [공지] 구정 설연휴 수업및휴강 안내     admin   2021-02-08   1755
 
 
221    [공지] Last day 12월 31일(목) 휴일 공지     admin   2020-12-30   1229
 
 
220    [공지] 11/2 (월) All Saint Day 휴강안내     admin   2020-10-26   8044
 
 
219    [공지] 10/9 한글날 정상수업해요!     admin   2020-10-06   2029
 
 
218    [공지] 추석연휴 정상수업안내(추석당일만 수업없음)     admin   2020-09-24   2153
 
 
217    [공지] 11월1일(금) All Saint Day 오후수업(15시~)휴강안내     admin   2019-10-28   3788
 

 1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
 
검색